top ny

innehåll
Startsidan
Kongresser och möten
Utbildningar
Styrelsen
Bakgrund/Historik
Mötesprotokoll
Bli medlem!
Publicera på hemsidan

allmäna
PM och vårdprogram
Tropikmedicinsk diagnostik
Parasitologiska och kliniska bilder
Utbrottsinformation
Tropikmedicinska inst och skolor
Vacciner
Barn- och mödrahälsovård
Internationell hälsa – allmänt
Tropikmedicinska fallrapporter
Presentationer

infektion
Hepatit
HIV
Malaria
Tuberkulos
Andra tropikmedicinska infektioner

internationellt
Rapporter
Studentprojekt utomlands
"NGOs" – Internationellt arbete
SIDA
WHO och tropikmedicin
Mänskliga rättigheter

vetenskaplig
Tropikmedicinska tidskrifter
Aktuella artiklar och studier
PubMed
Tidskrifter internationelll hälsa

 

 

 


Publicera

Om du önskar publicera material relaterat till vårt intresseområde på hemsidan,
ta kontakt med Johan Persson på johan.persson.602@gmail.com


 

bild
”Neurology in Africa” Ladda ner
ny lärobok (460 sid) – kostnadsfritt


Ladda ned en ny bok (mars 2012)
från WHO om antibiotikaresistens som
ökande globalt hot och möjliga åtgärder.


Ladda ned WHO:s
"Global Tuberculosis Report 2012"